Dolina Wodącej i Skały Zegarowe POWRÓT
Jura Krakowsko-Częstochowska
Dolina Wodącej i Zegarowe Skały

     Nad dnem Doliny Wodącej, w której nigdy nie płynęła żadna rzeka znajdują się Zegarowe Skały. Są tam liczne zagłębienia i jaskinie, a jedną z nich jest jaskinia Zegarowa, najbardziej znana w Paśmie Smoleńsko-Niegowonickim. Do jej wnętrza prowadzą trzy otwory. Główny korytarz - zachodni - wiedzie do obszernej komory o długości 20 m. Legenda głosi, że w noc świętojańską i Boże Narodzenie, zegar wybija w niej godziny. Stąd nazwa jaskini i skał. Spotkać tam można miłośników wspinaczki. Powyżej Skał Zegarowych pod wierzchołkiem jednego z ostańców, znajduje się wejście do jaskini Jasnej (zwanej też Słoneczną), która 40-10 tysięcy lat temu była zamieszkiwana przez ludność kultury oryniackiej. Z zamku Pilcza w Smoleniu roztacza się piękny widok na całą Dolinę Wodącej i na Zegarowe Skały.Niedzielny wypad (4.09.2016)
Zofii i Jerzego Granowskich.