PodróÅźe -  Torowisko -  Wodniactwo -  Echa Kultury -  Rajska Strefa -  Impresje Jurajskie -  Reminiscencje kajakowe -  Studio MaÅ‚ych Form Graficznych
Weekendowy wypad Zofii i Jerzego Granowskich na Pustynię Błędowską - 25.03.2012r.