Podróże -  Torowisko -  Wodniactwo -  Echa Kultury -  Rajska Strefa -  Impresje Jurajskie -  Reminiscencje kajakowe -  Studio Małych Form Graficznych
Wielkanocny wypad Zofii i Jerzego Granowskich do Olsztyna k/Częstochowy - 08.04.2012r.