Opis na Echa Kultury -  Poezja -  Podróże -  Torowisko -  Wodniactwo -  Echa Kultury -  Rajska Strefa -  Impresje Jurajskie -  Reminiscencje kajakowe -  Studio Małych Form Graficznych
  
Weekendowy wypad Zofii i Jerzego Granowskich do Lelowa - 19.08.2012r.
X Święto Ciulimu i Czulentu. Lelowskie Spotkanie Kultur.