GRAFIKA  -   POEZJA  -   TOROWISKO  -   KAJAKI  -   WODNIAK  -   ECHA KULTURY  -   ZABYTKI  -   GRANAT
  
Bardzo szybki przejazd przez Lelów (22.05.2010r). Jednak tu powrócimy by zarejestrować więcej niż w tym albumie.