CZYTAJ  -   GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   ALBUMY  -   W MUZEUM  -   W TEATRZE  
Rodzinna majówka - Czerna k/Krzeszowic - Klasztorne Muzeum Afrykanistyczne - 03.05.2007