Podróże -  Torowisko -  Wodniactwo -  Echa Kultury -  Rajska Strefa -  Impresje Jurajskie -  Reminiscencje kajakowe -  Studio Małych Form Graficznych
Weekendowy wypad Zofii i Jerzego Granowskich na Pustynię Błędowską. Po drodze w Błędowie sfotografowaliśmy Kościół pw. NMP Bolesnej - 25.03.2012r.